Pakalpojumi izstāžu sagatavošanai un dalībai izstādēs:

▪ Izstāžu, konferenču, prezentāciju un citu biznesa pasākumu organizēšana un rīkošana;
▪ Nestandarta izstāžu stendu projektēšana, izgatavošana un montāža;
▪ Izstāžu aprīkojuma un mēbeļu noma;
▪ Izstādes plāna sastādīšana;
▪ Pasākuma budžeta aprēķins;
▪ Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana;
▪ Katalogu, žurnālu, reklāmas materiālu izstrāde un druka.