Mēs veidojam un īstenojam projektus sadarbībā ar mūsu partneriem un klientiem.

▪ vairāk nekā 20 izstādes un meet up pasākumi;
▪ ap 80 konferences, meistarklases, prezentācijas;
▪ vairāk nekā 20 reklāmas kampaņas;
▪ dalība 46 nekustamo īpašumu izstādēs Krievijā, Ukrainā, Kazahstānā;
▪ 16 katalogi;
▪ 6  mājas lapu izveide;
▪ vairāk ne kā 1000 klientu.

Esam lepni par paveikto un turpinām augt un attīstīties.